Referentie OMA: nederlands architectuur intituut

_

Al vrij snel na de oprichting van oma ging dit bureau horen tot de belangrijkste van de Westerse wereld. oma groeide uit tot een laboratorium waar ieder moment iets belangrijks kon worden uitgevonden: vanaf de jaren tachtig meldden zich daarom steeds potentiële medewerkers uit binnen en buitenland. Na verloop van tijd gingen ze weer weg en begonnen voor zichzelf. Iedereen keek met respect terug op oma in het algemeen en rem koolhaas in het bijzonder, maar niemand had zin met het verleden dat zij belichaamden steeds verbonden te blijven. Een zelfstandige carrière opbouwen betekende het afschudden van vroeger, anders werd het niks. De reactie om samen in een boek te verschijnen was op zijn minst gezegd weerbarstig.

De resultaten van hun afzonderlijke loopbanen zijn zichtbaar geworden, en een eerste impressionistische blik daarop scheen een 'beweging' aan het licht te brengen van enige samenhang in intellectuele, ideologische zin. Met de wens die beweging in een thematisch overzichtelijk totaal te groeperen begon referentie: oma

bernard colenbrander

https://www.eccolo.nl/
nl