TIJDELIJKE WAYFINDING VOETGANGERSGEBIED

_

Tijdens de hele verbouwingsperiode van het stationsgebied hebben wij de wayfinding van Utrecht Centraal up-to-date gehouden. Niet alleen het ontwerp, ook de uitvoering en de montage werden in eigen beheer uitgevoerd.

 

Volgens de opdrachtgever:

De afgelopen 1,5 jaar (vanaf begin 2018) heeft Eccolo de (tijdelijke) voetgangersbewegwijzering in het stationsgebied van Utrecht Centraal naar tevredenheid ontworpen, voorbereid, uitgevoerd en geplaatst. Ook in de jaren daarvoor heeft Eccolo tijdens de verbouwing van Utrecht Centraal steeds mutaties van de bewegwijzering doorgevoerd.

Op verzoek van Eccolo benoem ik een aantal zaken tav de relatie tussen gemeente Utrecht en Eccolo inzake deze opdracht. Als (gedelegeerd) opdrachtgever heb ik de contacten met Joannes Melis, Jan Melis, Pieter Melis en Anita van de Ven als prettig ervaren. Eccolo denkt mee met de opdrachtgever, maar houdt ook vast aan hun expertise. Eccolo is flexibel in het aanpassen van hun plannen en reageert snel op het oplossen van acute problematiek. Geleverde vlekkenplannen en grafische verbeeldingen van de borden zijn duidelijk. En de prijs-kwaliteitverhouding van de geleverde diensten en producten vind ik in het algemeen goed.

Gemeente Utrecht is tevreden over hoe Eccolo het tijdelijke voetgangersbewegwijzeringssysteem in het stationsgebied van Utrecht Centraal up-to-date houdt.

https://www.eccolo.nl/
nl