P+R Utrecht

_

In 2007 en navolgende jaren hebben wij de P+R terreinen rondom Utrecht gerestyled en opnieuw ontworpen, alsmede voor de uitvoering zorg gedragen. Dit resulteerde in de terreinen zoals ze nu nog bestaan.
In die tijd hebben we de huisstijl gecreëerd en vanuit aspecten als veiligheid en beleving maar ook toegankelijkheid en milieu nieuwe ontwerpbeslissingen genomen die tot een andere functionaliteit van deze terreinen en tot beter gebruik hebben geleid.

 

P+R / wat is het
Overstappunt van auto naar Openbaar Vervoer, gesitueerd op een locatie waar veel auto’s passeren, op weg naar dezelfde bestemming.

Een P+R voorziening biedt altijd:
• veiligheid (veiligheidsbeleving)
• snelheid / tijdwinst
• zekerheid (betrouwbaarheid)
• prijsvoordeel (t.o.v. parkeren in de stad)
De basiseisen voor P+R Utrecht voorzieningen vloeien voort uit behoefte van de mogelijke
gebruikers. Deze behoeften worden veroorzaakt door:
• beperkte parkeergelegenheid rond de eindbestemming
• kosten voor parkeren bij de eindbestemming
• vertragingen (door files en verkeersmaatregelen) vlak voor de eindbestemming
• onzekerheid over de aankomsttijd door verkeersopstopping en parkeerproblematiek

Vastgesteld is dat deze problematiek in en rond Utrecht speelt.

P+R / wat is het doel
• verminderen van het aantal auto’s op de weg
• toegankelijk houden van de stad
• milieu / schonere lucht
• stimuleren OV

https://www.eccolo.nl/
nl